//NL …. Festivalland

NL …. Festivalland

Met meer dan 930 kleine en grote festivals is Nederland met recht een festivalland te noemen. Afgelopen jaren nam het aantal zelfs in rap tempo toe. Steeds vaker werd cultuur,  muziek en entertainment in de buitenlucht geboden. Van het totale aanbod was in 2016 bijna 70% een muziekfestival. Dat is 12 % meer dan het jaar daarvoor, zo geeft de Festival Monitor 2017 van onderzoeksbureau Respons aan.

Ook de publieke belangstelling nam toe, met name voor muziekfestivals tot 10.000 bezoeken en bij de categorie theater (plus 16%).

 

Het grootse Zwarte Cross-festival in de Achterhoek was ook dit jaar met 220.000 bezoekers weer strak uitverkocht. Maar ondanks deze groeiende belangstelling is niet alles ‘rozengeur en maneschijn’. Een toenemend aanbod van evenementen in een relatief korte periode van het jaar zetten extra druk op het commerciële belang en de continuïteit. Onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) leert dat er alleen al in 2016 zeventig (!) nieuwe foodfestivals waren. Deze en andere initiatieven leiden (ongewild) tot nog meer concurrentie in het festivalland.

Natuurlijk speelt “het weer” een rol als het gaat om bezoekersaantallen. Maar ook diverse andere factoren (prijs, locatie, programma, marketing, bekendheid, etc.) zijn van invloed op de slagingskansen van een festival. Hoe dan ook, voor de continuïteit van het festival moet het publiek in groten getale blijven komen. Niet verwonderlijk dat de concurrentie om de gunst van de bezoeker is toegenomen. Gevestigde namen als Lowlands en Pinkpop waren dit jaar niet meer -als vanzelfsprekend- uitverkocht.

Mogelijk ook dat de publieke hang naar een meer intiemere festivalbeleving speelt. Evenementen in een kleinschalige setting als bijvoorbeeld bij film- en foodfestivals bieden potentiële bezoekers in die zin ook een uitnodiging tot veranderend keuzegedrag. En vlak ook niet uit dat een groot deel van het festivalpubliek pas op het (aller)laatste moment een keuze maakt. En dan zijn ticketprijzen voor dergelijke, kleinere festivals vaak wel beduidend lager… bij foodfestivals in veel gevallen gratis.

Kortom uitsluitend een gelikte website en een puike programmering is geen garantie voor een (financieel) geslaagd muziekfestival. Naar verluidt blijkt zelfs dat een kwart van alle niéuwe festivals het niet voor elkaar krijgt een tweede editie te organiseren!

Bij een toenemend aanbod zal het voor elke organisatie dan ook een uitdaging zijn naar hoe men de binding met het publiek en de authentieke festivalbeleving van bezoekers weet vast te houden.

 

www.vita-cultura.nl

2017-12-08T13:24:19+01:00