//Bezoekers voor musea blijven komen!

Bezoekers voor musea blijven komen!

In december publiceerde de Museumvereniging dat het museumbezoek in 2018 in ons land met bijna 1 miljoen is toegenomen. De groei van bezoeken aan Nederlandse musea komt nagenoeg geheel voor rekening van buitenlands bezoekers. Sterker nog, van al het museumbezoek kwam bijna 1/3 deel uit het buitenland; in Noord-Holland komt zelfs meer dan helft uit het buitenland. Vooral musea in de regio Amsterdam trekken veel bezoekers, met op jaarbasis ruim 7 miljoen bezoeken! 

Buiten Randstad meer binnenlands bezoek

In de beide oostelijke provincies Overijssel en Gelderland, bestaat een fors verschil in het aantal musea. Overijssel kent 23 musea terwijl in Gelderland meer dan het dubbele aantal (54) is gehuisvest. Volgens de Museumvereniging tellen overigens beide provincies 9 grote musea met een omzet vanaf 3,2 miljoen. Het aandeel binnenlands bezoek aan musea is het sterkst in provincies buiten de Randstad, zoals in Drenthe, Noord-Brabant, Flevoland en Overijssel. Hier bestaat meer dan 90% uit binnenlandse bezoekers; in Overijssel is dat 93% maar minder in Gelderland (87%).

Museumkaart populair

De Museumkaart blijft populair. Het aantal Museumkaart-houders bleef stijgen en kwam in 2018 op bijna 1,4 miljoen. Zij zorgden voor zo’n 29 % van het totale aantal museumbezoeken. Houders van een museumkaart gaan vooral naar kunstmusea (47 %), gevolgd door musea voor geschiedenis (39%). Wie hierover meer wil weten, kijk dan eens op www.museumvereniging.nl

2020-01-19T10:37:29+01:00