//Ruim 6 miljoen mensen kunstzinnig of creatief

Ruim 6 miljoen mensen kunstzinnig of creatief

Zo’n 40 procent van de Nederlandse bevolking (zes jaar en ouder) is in de vrije tijd bezig met iets kunstzinnigs of creatiefs. Dat zijn ruim 6,4 miljoen mensen. Een kwart van deze beoefenaars is voor zijn of haar activiteiten ook lid van een vereniging. Dit bleek uit een al eerder verschenen rapport ‘Kunstzinnig en Creatief in de Vrije Tijd 2017’ wat door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (www.lkca.nl) is uitgebracht. LKCA wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school en in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten.

Echter lang niet iedereen volgt een cursus of workshop voor een culturele activiteit. Een derde deel, ruim twee miljoen mensen doet dat wel. Dat zijn vooral kinderen en 65-plussers. Een groeiende groep mensen is echter lid van een z.g. informele groep, zoals bijvoorbeeld een popbandje of een zangkoor. Deze groep is het grootst in de leeftijd van 35-49 jaar. Een saillant detail uit het onderzoek: mensen die in hun vrije tijd kunstzinnig en creatief actief zijn, doen ook vaker iets aan vrijwilligerswerk, sport of andere culturele activiteiten.

 

2018-11-22T16:28:08+00:00